ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย” ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

556

 “นวดไทย” ขึ้นแท่นมรดกโลก…องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย” ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage: ICH) นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมรายการที่ 2 ของไทย ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนต่อจาก “โขน” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้วเมื่อปี 2561

     โดยการนวดแผนไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมของไทย ซึ่งเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยา เน้นบำบัดรักษาด้วยตนเอง ที่ต่อมาได้รับการส่งเสริมพัฒนากลายเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา
ที่มาของข้อมูล ตามนี้ >> http://bit.ly/2taeSEb

ข่าวจากรัฐบาลไทย