จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 62 – 11 ม.ค. 63

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

     ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงมหรสพ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมมัจฉากาชาด สลากกาชาด โดยการจัดทำสลากกาชาดการกุศลขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือในด้านการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย