Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 62 – 11 ม.ค. 63

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 62 – 11 ม.ค. 63

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

     ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงมหรสพ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมมัจฉากาชาด สลากกาชาด โดยการจัดทำสลากกาชาดการกุศลขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือในด้านการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 ภาคเหนือวันนี้อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 ภาคเหนือวันนี้อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส วันที่ 26 มกราคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือ...
error: Alert: Content is protected !!