บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562

492

บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562

      ☆ จุดชมวิวดอยกิ่วลม ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ท้องฟ้าเปิด มีทะเลหมอก สามารถชมดวงทิตย์ขึ้น เวลา 06.50 น. อุณภูมิต่ำสุด 7 °C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 10 ธ.ค.62 จำนวน 490 คน พักแรม 70 คน

      ☆ น้ำพุร้อนโป่งเดือด ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 7°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 10 ธ.ค.62 จำนวน 238 คน พักแรม 22 คน

      ☆ โป่งร้อนท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ แม่ฮ่องสอน อุณหภูมิต่ำสุด 10°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 10 ธ.ค.62 จำนวน 327 คน พักแรม 0 คน

      ☆ รวมสถิตินักท่องเที่ยว 10 ธ.ค.62 จำนวน 1,055 คน พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 92 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

     ☆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
> ที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 08-2187-7834

      ☆ จองบ้านพัก & เต็นท์ โทร 025610777 ต่อ 1734
http://nps.dnp.go.th/reservation.php

นายบัญชา รามศิริ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
รายงาน

 

 

Facebook Comments