บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562

103

บรรยากาศการท่องเที่ยวและสภาพภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562

     ☆ ยอดดอย อุณภูมิต่ำสุด 6°C – อุณภูมิสูงสุด 14°C

     ☆ จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน อุณภูมิต่ำสุด 0°C – อุณภูมิสูงสุด 13°C

     ☆ ที่ทำการ อุณภูมิต่ำสุด 4°C – อุณภูมิสูงสุด 22°C