พรุ่งนี้ (10 ธ.ค. 62) แจ้งปรับเพิ่มราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

พรุ่งนี้ (10 ธ.ค. 62) แจ้งปรับเพิ่มราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

     แจ้งปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น.

*ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

iUognt.png