ดอยอินทนนท์ 0°C เกิดเหมยขาบบริเวณกิ่วแม่ปานและบริเวณยอดดอย

365

บริเวณกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิต่ำสุด 0 องศาเซลเซียส‼️ เกิดเหมยขาบบริเวณกิ่วแม่ปานและบริเวณยอดดอย

Facebook Comments