Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สุดเก่ง คว้าเหรียญเงิน ปัญจกีฬา ประเภท Laser Run team คู่ผสม จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สุดเก่ง คว้าเหรียญเงิน ปัญจกีฬา ประเภท Laser Run team คู่ผสม จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30

-

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สุดเก่ง คว้าเหรียญเงิน ปัญจกีฬา ประเภท Laser Run team คู่ผสม จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30

       นักศึกษา มช.คว้าเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมุกตาภา ช้างหิน รหัสประจำตัว 610210227 คณะศึกษาศาสตร์ ได้เหรียญเงิน ปัญจกีฬา ประเภท Laser Run team คู่ผสม การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

     โดยในครั้งนี้มี 4 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้ สามารถร่วมส่งแรงใจเชียร์ 4 นักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู้ศึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ประกอบด้วย

1.นางสาวมุกตาภา ช้างหิน รหัส 610210227 คณะศึกษาศาสตร์ นักกีฬาปัญจกีฬา
2.นางสาวอรนุช เอี่ยมเทศ รหัส 602232022 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักกีฬาทวิกีฬา
3.นางสาวชวิศา อินทกุล รหัส 590110367 คณะมนุษยศาสตร์ นักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก
4.นายพีระพงษ์ พจนโกสีย์ รหัส 600310253 คณะวิจิตรศิลป์ นักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก

Must Read

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563...

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G เงิน)...
error: Alert: Content is protected !!