Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เปิด “ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่” พร้อมให้บริการ 9 ธันวาคมนี้

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.เชียงใหม่ เปิด “ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่” พร้อมให้บริการ 9 ธันวาคมนี้

-

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิด “ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่” เพื่อให้การขอทำวีซ่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 9 ธันวาคมนี้

     วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ ณ โครงการกรีนพลัส มอลล์ 3 โดยศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ มีหน้าที่เป็นตัวแทนรับยื่นขอวีซ่าสำหรับบุคลคลที่ถือหนังสือเดินทางประเภทธรรมดา ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเดินทางไปยังประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า เพื่อให้การขอทำวีซ่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

     อย่างไรก็ตาม เอกสารการยื่นขอวีซ่าทั้งหมดจะยังคงได้รับการอนุมัติและออกโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และทางสถานกงสุลใหญ่ฯ มีอำนาจให้ผู้ยื่นคำร้องนำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายื่นเพิ่มเติม หรือขอให้เข้ามาทำการสัมภาษณ์ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

     สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางทูต หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นขอวีซ่าทางการทูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี วีซ่าราชการ ให้มายื่นคำร้องยังสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยตรง ขณะเดียวกันจะยังคงให้บริการสำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองเอกสาร หนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทางชั่วคราวของชาวจีน

     สำหรับศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่โครงการกรีนพลัส มอลล์ 3 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ หรือในโครงการบิสิเนสปาร์ค ใกล้มหาวิทยาลัยพายัพ หมายเลขโทรศัพท์ 052-080577 หรือเว็บไซด์ www.visaforchina.org ทำการจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย โดยสามารถยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่ 09.00-15.00 น. และสามารถรับเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ส่วนคำร้องประเภทด่วน ยื่นคำร้องภายในเวลา 11.30 น. และรับเอกสารคืนในวันทำการถัดไป หลังเวลา 15.00 น. สำหรับค่าธรรมเนียม ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่จะเป็นตัวแทนในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า และค่าธรรมเนียมเอกสารเร่งด่วนให้กับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ทางศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

นศ.คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2

นศ.คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ Film Space ส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวดรายการ DigiFam Awards ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในหัวข้อ...
error: Alert: Content is protected !!