(มีคลิป Video)ช่างตัดผมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อทำกิจกรรม “ตัดผมฟรี” ในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมแถลงจัดงานใหญ่แข่งขันตัดผมโลก

1177

เชียงใหม่ ช่างตัดผมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อวันพ่อแห่งชาติพร้อมแถลงจัดงานใหญ่แข่งขันตัดผมโลก โชว์แกะลายงานการแข่งขัน ลายวันพ่อ และลายวันคริสต์มาส

     ที่ลานกิจกรรมวันนิมมาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มช่างตัดผมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยร้านบาร์เบอร์โซนร่วมกับบาร์เบอร์ครูว์ และร้านตัดเพลิน พร้อมสมาชิกช่างตัดผมกว่า 100 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมตัดผมทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อแห่งชาติที่จะถึงนี้ โดยบริการตัดผมฟรีให้ทั้งชายและหญิงที่สนใจ โดยเปิดกล่องรับบริจาคเพื่อนำไปบริจาคให้เด็กยากไร้และเด็กด้อยโอกาส โดยในการนี้ได้จัดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน Barber’s World 2019 จะมีช่างตัดผมจากทั่วประเทศและในเขตเอเซียมาร่วม ในวันที่ 11 ธ.ค.62 โดยภายในงานมีการตัดแกะลายโชว์ โดยนายเอกพงศ์ แอบแฝง หรือช่างออโต้เอ ร้านบาร์เบอร์ครูว์ สาขาขอนแก่น ตัดแกะลายรูปพ่ออุ้มลูกในรูปหัวใจ นายไมตรี ม่วงทอง หรือช่างบอย จากร้านบอยบาร์เบอร์จอมทอง ตัดแกะลายรูปเครื่องหมายการจัดงานการแข่งขันบาร์เบอร์เวิร์ล นายฤทธิไกร พงศ์ธิ หรือช่างอาร์ม จากร้านตัดเพลิน ตัดแกะลายซานตาครอสและต้นคริสต์มาส

 

     นางสาวสุภนิจ ใบยา จากร้านบาร์เบอร์โซน ซึ่งเป็นร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการตัดผมและออกแบบทรงผม เปิดเผยว่า ทางกลุ่มได้มีทัศคติที่ตรงกันในเรื่องของการจัดการแข่งขันตัดผมชาย ที่ต้องการให้วงการบาร์เบอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ และบาร์เบอร์ในประเทศไทยมีการเติบโตและมีความแน่นแฟ้นกันมากยิ่งๆขึ้นไป ทั้งในกลุ่มบาร์เบอร์ภายในเชียงใหม่ กลุ่มบาร์เบอร์ภาคเหนือ กลุ่มบาร์เบอร์ทั่วประเทศไทย และกลุ่มบาร์เบอร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง  จึงได้เกิดการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากร้านบาร์เบอร์ชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่และร้านอื่นๆอีกทั่วประเทศ รวมถึงร้านบาร์เบอร์ชั้นนำในแถบประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้นจริงตามทัศนคติแรกของทีมผู้จัด

     เรามุ่งหวังให้งานนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งให้กับวงการบาร์เบอร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังต้องการให้การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นภายในงานเป็นการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีความโปร่งใส ชัดเจน ทั้งในเรื่อง กฎกติกา และหลักเกณฑ์ในการตัดสิน เพื่อยกระดับการแข่งขันตัดผมชายในเวทีประเทศไทยให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง มุ่งหวังให้กิจกรรมของเราเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยง เครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มบาร์เบอร์ในโซนอาเซียน รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกันต่อไปในอนาคต ด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่ของกลุ่มคณะผู้จัดงาน เราจึงเริ่มดำเนินการกันตั้งแต่เนิ่น และวางแผน ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานกันยาวนานตลอดทั้งปี 2019

     วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างช่างตัดผมทั่วประเทศไทย  เพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นพื้นที่แสดงความสามารถให้ช่างตัดผมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล  เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางของเทศกาลการแข่งขันตัดผมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง จากผู้เข้ามาร่วมที่ เดินทางมาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดในการจัดกิจกรรมตัดผมการกุศล เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมต่อไป เป็นการพัฒนาภาพลักษณ์ของกลุ่มอาชีพช่างตัดผม ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดได้มีความซาบซึ้งใจมาก ที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากช่างบาร์เบอร์ในภูมิภาค ที่ให้การตอบรับและร่วมมือกันเป็นอย่างดี

Facebook Comments