สาธารณสุขเชียงใหม่-สมาคม ไทยล้านนาสปา แถลงการจัดการประชุมวิชาการสปา และมอบรางวัล Chiang Mai SPA Award 2019

     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคม ไทยล้านนาสปา แถลงการจัดการประชุมวิชาการสปา และมอบรางวัล Chiang Mai Spa Award 2019 เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในและต่างประเทศ

     เภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุรพล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายวัชรพงค์ กลิ่นปราณีต นายกสมาคมไทยล้านนาสปา และนางสาวจุฬาลักษณ์ เศรษฐกร อุปนายกสมาคมไทยล้านนาสปา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Chiang Mai Spa Award 2019” เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์สปาไทยสู่สายตาสปาโลก โดยจัดแถลงข่าวที่ ร้าน Cafe De Mesuem จังหวัดเชียงใหม่
     สําหรับการจัดงาน “Chiang Mai Spa Award 2019” จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส เชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในงานประกอบด้วย การมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการสปาในต่างประเทศ ที่นําศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนาไปประกอบธุรกิจจนมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของคนในประเทศนั้นๆ และยังมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาสู่ความร่วมมือระหว่างสมาคมสปาทั้งในและต่างประเทศ
     การประชุมวิชาการสปาประกอบด้วย วิทยากรผู้ เชี่ยวชาญจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น สมาคมไทยสปา ทั้ง 4 ภาค พร้อมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัล Chiang Mai Spa Awards 2019 จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และ สวิสเซอร์แลนด์ หัวข้อการประชุมประกอบด้วย คุณค่ารางวัลเชียงใหม่สปาอวอร์ด สปาสู่ตลาดโลก SPA Innovation , SPA Wisdom , SPA Thai Culture, EcoFriendly SPA, SPA Academy, Amazing SPA Product , Social Responsibility SPA
     นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชมสถานประกอบการสปาชั้นนําของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งการสร้างชื่อเสียงประเทศไทย สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และทําให้เกิดสภาพเศรษฐกิจที่ดี และเยี่ยมชมสถานประกอบการสปาชั้นนําของจังหวัดเชียงใหม่ 8 แห่ง
     ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังลงทะเบียนฟรี รับจํานวน 200 คน โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะเต็ม ติดต่อได้ที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053 894742 ต่อ 12 หรือที่สมาคมไทยล้านนาสปา โทร.053 112688 ถึง 9 www.thailannaspaassociation.com
หรือ https://forms.gle/YMFcu9qL4FBnVbEx5