หมวดทางหลวงไชยปราการ ชี้แจงกรณีติดป้ายห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ออโต้ ขึ้น-ลง ดอยอ่างขาง

2848

หมวดทางหลวงไชยปราการ ชี้แจงกรณีติดป้ายห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ออโต้ ขึ้น-ลง ดอยอ่างขาง ชี้เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ เผยเตรียมแก้ไขป้ายใหม่

     จากกรณีที่คณะทำงานโครงการหลวงอ่างขาง มีมติห้ามรถจักรยานยนต์ออโตเมตริก ขึ้น-ลง ดอยอ่างขาง ตามเส้นทาง สาย 1249 แม่งอน -ดอยอ่างขาง เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ หลังที่ผ่านมาได้มีรถจักรยานยนต์ออโตเมตริก ฮอนด้า PCX ประสบอุบัติเหตุบนถนนหลวง 1249 แม่งอน-ฝาง กิโลเมตรที่ 16 และเสียชีวิต โดยได้มีการดำเนินการ ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามรถจักรยานยนต์ออโตเมตริก ขึ้น-ลง ดอยอ่างขางแล้ว พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวปฏิบัติตามกฎขอบังคับ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แบบป้ายเตือนใหม่กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข ซึ่งกำลังเตรียมนำมาแทนป้ายเดิม

     หมวดทางหลวง ไชยปราการ ชี้แจงกรณีติดป้ายห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ ขึ้น-ลง ดอยอ่างขาง โดยทางหมวดทางหลวงไชยปราการขออนุญาตนำเรียนชี้แจงทุกท่าน เพื่อโปรดเข้าใจในความหวังดีจากกรมทางหลวง เส้นทางสูงชันสายนี้มีความลาดชันเกินจาก มาตรฐานที่กำหนดมากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ความลาดชันจะสะสมเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะทางยาวต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ป้ายที่ติดตั้งเสริมดังกล่าวเป็นเพียงป้ายเสริมเพื่อเตือนผู้ใช้ทางส่วนใหญ่เท่านั้น มิใช่เป็นการเตือนแค่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด เพราะถนนเป็นของส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันทุกฝ่ายทุกคน และขอน้อมรับความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ของป้ายและอยู่ระหว่างแก้ไขข้อความให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งผู้ดูแลและผู้ใช้ทาง ซึ่งมีเจตนาเดียวกันคือเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากการเก็บสถิติในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ในช่วงเทศกาลของทุกปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเหตุจากทั้งตัวผู้ขับขี่ที่ระดับความชำนาญแตกต่างกันและประเภท , อุปกรณ์ของรถที่ไม่พร้อม ทุกครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ขอบคุณทุกความเห็นจากทุกท่านเพื่อร่วมกันแก้ไขหาทางออกร่วมกันในการช่วยลดอุบัติเหตุ เพราะอุบัติเหตุป้องกันได้ถ้าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

ขอบคุณภาพ : ไชยปราการนิวส์

Facebook Comments