Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

-

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสุนัขจรจัดมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความดุร้าย รวมฝูงไล่กัดข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน จนได้รับความเดือดร้อน โดยทางสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขจรจัด ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป เพื่อสร้างทัศนคติที่เป็นบวกกับสุนัขในเขตศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการลดความก้าวร้าว ความดุร้าย การแย่งอาหาร รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัขให้เป็นมิตร ควบคุมปริมาณประชากรสุนัขด้วย หลังจากการผ่าตัดทำหมันแล้ว จะสวมปลอกคอ ทำสัญลักษณ์บริเวณหู เพื่อระบุว่าสุนัขผ่านการทำหมันแล้ว

     ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดอุปกรณ์กรง หรือกรงประกอบ รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่างๆ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย “น้ำปู” กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ “มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย "น้ำปู" กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ "มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก        จากกรณีที่ทางศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์พบการตกค้างของสารพาราควอตจำนวน 8 ตัวอย่าง จากจำนวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33  หรือ 1 ใน 3 ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจทั้งหมด ใน 6 จังหวัด  โดยตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยของการตกค้างพาราควอตเป็นจำนวน 0.04275 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นั้น -ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบสารพาราควอตในน้ำปู 33% จาก 24 ตัวอย่างใน 6 จังหวัดภาคเหนือ       ล่าสุดทางสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย...
error: Alert: Content is protected !!