ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยหนาว เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว

823

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยหนาว ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือ

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยหนาว พร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก ผู้ป่วย และคนชรา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยเนื่องจากอากาศหนาวเย็น

     นอกจากนี้ ยังขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการคมนาคมช่วงที่หมอกลงจัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดเตรียมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการจุดหรือก่อไฟเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น เนื่องจากอากาศในฤดูหนาวมีความแห้งแล้ง อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยและหมอกควันได้

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่