“โครงการ ปั๋นปอน”(แบ่งปันพระพรสู่น้องๆบนดอย) ณ บ้านเด็กพระพรแสงสว่าง ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2019

718

?”โครงการ ปั๋นปอน”? (แบ่งปันพระพรสู่น้องๆบนดอย)

ณ บ้านเด็กพระพรแสงสว่าง ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2019
โดย ขอรับบริจาคสิ่งของตามรายละเอียด ดังนี้

1. ผ้าห่ม จำนวน 80 ผืน
2. เครื่องนอน 80 ชุด
3. เสื้อกันหนาว
4. ถุงเท้า ไม่จำกัด
5. อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด หนังสือ ปากกา ดินสอ กระดาษวาดภาพ สี
6. ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อมอบให้หมู่บ้าน และ นักเรียนบ้านเด็กพระพรแสงสว่าง
7. ทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง

สามารถโอนบริจาคได้ที่
บัญชีคริสตจักรของพระคริสต์บ่อหิน
ธ.ออมสิน บัญชีเลขที่ 052250924728
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
?0956940865 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คริสตจักรของพระคริสต์บ่อหิน
https://www.facebook.com/BorhinChurchOfChrist/
?BohinChurchOfChrist@gmail.com