จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ 2019 วันที่ 1-15 ธ.ค.นี้

1012

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ 2019 วันที่ 1-15 ธ.ค.นี้

     จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ 2019 เพื่อสนับสนุนและนำเสนอผลงานออกแบบที่มีประโยชน์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

     วันนี้ (30 พ.ย.62) ที่ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 ภายใต้แนวคิด Better City, Better Living โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ซึ่งงานเทศกาลในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสนับสนุนและนำเสนองานออกแบบที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต สร้างเครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน และช่างฝีมือให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน และยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรค์ไทยให้ยั่งยืน และเติบโตได้ในระดับสากล

     ดร.สมคิด จาตุศรีพิทัษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มตันของนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการต่างๆ มากมาย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เพื่อพัฒนาความคิดและยกระดับสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ นักสร้างสรรค์ทั้งหลายคือนักคิดที่จะสร้างความพิเศษ และมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ อันจะเป็นการส่งเสริม และสร้างความตื่นตัว จนสามารถนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นสากล ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ในระยะยาวต่อไป

     ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการ การสัมมนาเสวนาให้ความรู้ด้านการออกแบบ การจับคู่ธุรกิจ ตลาดจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับเมืองเชียงใหม่อีกมากมาย ในพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ได้ ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคมนี้

********
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
30 พฤศจิกายน 2562

ifibOE.jpg
ifiOkv.jpg
ifijaN.jpg
ifiozV.jpg
ifiDxQ.jpg
ifiAnS.jpg
ifisWn.jpg
ifi2Kg.jpg
ifiCPW.jpg
ifiue2.jpg
ifin31.jpg
ifirOy.jpg
ifi8aD.jpg
ifiV49.jpg