สั่งคุมเข้ม “พาวเวอร์แบงค์” หลังพบเกิดเหตุระเบิดบ่อย บังคับทุกยี่ห้อต้องได้มาตรฐาน มอก.

951

สมอ. เร่งดำเนินการกำหนดให้พาวเวอร์แบงค์เป็นมาตรฐานบังคับ หลังพบเกิดเหตุระเบิดบ่อยครั้ง คาดพฤษภาคม 2563 กฎหมายมีผลบังคับใช้ เตือนผู้ประกอบการให้ยื่นขอ มอก. ได้ตั้งแต่บัดนี้ เมื่อมาตรฐานมีผลบังคับใช้จะได้สามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง

     นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าว พาวเวอร์แบงค์ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ตามมาอยู่บ่อยครั้ง ทั้งที่วางไว้อยู่ในรถที่ตากแดดเป็นเวลานาน หรือชาร์ททิ้งไว้ในบ้านพักแล้วเกิดเหตุระเบิดจนไฟลุกไหม้ที่พักอาศัย สร้างความเสียหายแก่ตนเองและประชาชนในละแวกใกล้เคียง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ประกาศให้มาตรฐานพาวเวอร์แบงค์เป็นมาตรฐานทั่วไปแล้วคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มอก. 2879-2560 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นขอ มอก. เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของท่านได้

     ขณะเดียวกัน สมอ. อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งรัดให้มีการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว โดยคาดว่ากฎหมายจะมีผลบังคับประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลให้พาวเวอร์แบงค์ในท้องตลาดทุกยี่ห้อ ต้องมีเครื่องหมาย มอก.รับรอง ผู้ทำ ผู้นำเข้า ต้องทำและนำเข้าสินค้าตามที่มาตรฐานกำหนดเท่านั้น รวมถึงผู้จำหน่ายก็ต้องจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. ทั้งนี้ สมอ. ได้เตรียมความพร้อมในการให้การรับรองตามมาตรฐาน มอก. 2879-2560 แล้ว โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับการรับรองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพราะขณะนี้มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานทั่วไป เมื่อประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ ผู้ประกอบการก็สามารถมายื่นเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตมาตรฐานบังคับได้ทันที ทำให้การจำหน่ายสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรฐานพาวเวอร์แบงค์ที่ สมอ. กำหนดนั้นจะมีการทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้งานในกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น กรณีที่ลืมชาร์จทิ้งไว้นาน แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในสามารถชาร์จไฟต่อเนื่องได้ถึง 28 วัน โดยไม่เกิดไฟลุกไหม้และไม่เกิดระเบิดขึ้น หรือหากทำตกจากที่สูงและเกิดแรงกระแทก แบตเตอรี่จะต้องไม่เกิดไฟและไม่ระเบิด นอกจากนี้ พาวเวอร์แบงค์ที่ได้มาตรฐานจะทนความร้อนสูงได้โดยไม่เกิดไฟลุกไหม้หรือระเบิดขึ้น แม้อยู่ในที่ที่ร้อนมากๆ เป็นต้น

     เลขาธิการ สมอ. กล่าวฝากถึงผู้บริโภคว่า “ถึงแม้ว่า สมอ. จะกำหนดให้พาวเวอร์แบงค์เป็นมาตรฐานบังคับ แต่ผู้บริโภคก็ควรใช้ให้ถูกวิธีตามข้อแนะนำในการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและเกิดความสูญเสียตามมา เช่น ไม่ควรเก็บพาวเวอร์แบงค์ไว้ใกล้แหล่งความร้อน ความชื้น น้ำหรือของเหลว หลีกเลี่ยงการวางไว้ในที่ที่โดนแดดโดยตรง หรือวางใกล้แก๊สที่ติดไฟได้ และควรระวังการถูกกระแทก กดทับ หรือเจาะ และไม่ใช้งานขณะที่พาวเวอร์แบงค์เปียกหรือได้รับความเสียหาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้งาน และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง”