บรรยากาศ ทุ่งดอกเก๊กฮวย ฟาร์ม 900 ไร่ แม่โจ้

2801

บรรยากาศ ทุ่งดอกเก๊กฮวย ฟาร์ม 900 ไร่ แม่โจ้

     สามารถไปถ่ายรูปรอบๆแปลงได้นะ แต่ว่าเขาปิดไม่ให้เดินเข้าไปในแปลง เพราะกลัวดอกจะเสียหายเหมือนปีก่อนๆ


izuZ7z.jpg

izug2R.jpg
izuiF0.jpg
izuxTu.jpg
izuQlZ.jpg
izuUvI.jpg
izu5BP.jpg
izuEqt.jpg