จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมืองดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรทุกประเภทเพื่อลดการสะสมฝุ่นควัน ในช่วงอากาศหนาว

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมืองดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรทุกประเภทเพื่อลดการสะสมฝุ่นควัน ในช่วงอากาศหนาว

     นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากข้อมูลรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเชียงใหม่ แจ้งว่า ในระยะนี้ มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ลงมายังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีความหนาวเย็นต่อเนื่อง จากสภาพอากาศดังกล่าว จึงขอความร่วมมือประชาชน งดเว้นการเผาและหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดหมอกควันทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในทุกพื้นที่ ให้งดการเผาเศษวัชพืชและอื่นๆในช่วงนี้ออกไปก่อน เนื่องจากจะเป็นการสะสมมลพิษทางอากาศเป็นเหตุให้ค่า PM 2.5 มีความเข้มข้นขึ้นทำให้คุณภาพอากาศต่ำลงอย่างมาก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศซึ่งมีภูเขาสูงล้อมรอบ ทำให้มลพิษต่างๆ ถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมทั่วเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนผู้ที่อยู่ในที่โล่งนานๆ

     ทั้งนี้ หากมีค่าฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐาน ทางจังหวัดจำเป็นต้องประกาศห้ามเผา เนื่องจากคุณภาพอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมในที่สุด

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่