ย้ายสถานที่ทำวีซ่าจีนแล้ว จากสถานกงสุลจีน เชียงใหม่ ไปยังศูนย์บริการวีซ่าจีน แถวกรีนพลัส มอลล์ 3

10536
วีซ่าจีน

ประกาศ ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่ จะเปิดทำการในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า และผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอหนังสือรับรองเอกสารจากสถานกงสุลจีน จะต้องไปยื่นเอกสารที่ “ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่” ทางสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ จะไม่รับคำร้องขอยื่นเอกสารตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตามเอกสารการยื่นขอวีซ่าทั้งหมดจะยังคงได้รับการอนุมัติและออกโดยสถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ และทางสถานกงสุลจีนมีอำนาจให้ผู้ยื่นคำร้องนำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายื่นเพิ่มเติม หรือขอให้เข้ามาทำการสัมภาษณ์ที่สถานกงสุลจีน

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางทูต หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นขอวีซ่าทางการทูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี วีซ่าราชการ ให้มายื่นคำร้องยังสถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่โดยตรง ในขณะเดียวกัน ทางสถานกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ จะยังคงให้บริการสำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองเอกสาร หนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทางชั่วคราวของชาวจีน

ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่: โครงการกรีนพลัส มอลล์ 3 เลขที่ 161/48 หมู่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังบิ๊กซีเอ๊กซ์ต้า หรือโครงการบิสิเนสปาร์ค ใกล้มหาวิทยาลัยพายัพ

โทรศัพท์: 052-080577

E-MAIL: Chiangmaicenter@visaforchina.org

Website: www.visaforchina.org

เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)

เวลายื่นคำร้อง และชำระค่าธรรมเนียม: 09.00-15.00 น.

(คำร้องประเภทด่วน กรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.30 น. และรับเอกสารคืนในวันทำการถัดไป

หลังเวลา 15.00 น.)

เวลารับเอกสาร: 09.00-16.00 น.

ค่าธรรมเนียม: ศูนย์บริการวีซ่าจีนประจำเชียงใหม่เป็นตัวแทนในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า และค่าธรรมเนียมเอกสารเร่งด่วนให้กับสถานกงสุลจีนเชียงใหม่ นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังมีการคิดค่าบริการทำวีซ่าอีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.visaforchina.org
ภาพประกอบจาก https://www.dplusguide.com/