โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จับมือ บริษัทวิจัย จากประเทศญี่ปุ่น intellim Holdings Corporation พร้อมเดินหน้า งานวิจัยทางคลินิก เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนเชียงใหม่

blank

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จับมือ บริษัทวิจัย จากประเทศญี่ปุ่น intellim Holdings Corporation  พร้อมเดินหน้า งานวิจัยทางคลินิก เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนเชียงใหม่

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (มหาชน) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และบริษัท intellim ประเทศญี่ปุ่น ชูความพร้อมในการร่วมกันดำเนินงานวิจัยทางคลินิก ซึ่งที่มีประโยชน์ทางการแพทย์สู่สังคมไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

i7iTQ2.jpg

     ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลตรี นายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และ Mr.Masakuni Ukita President & CEO intellim Holdings Corporation ร่วมลงนามความร่วมมือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โดยมี Mr.Hiroshi MATSUMOTO กงศุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าเชียงใหม่ และนายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ นายกสโมรส โรตารีล้านนาเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

i7i9NW.jpg

     ซึ่งการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยา และการรักษาใหม่ๆ ที่ทันสมัย ด้วยการนำยา หรือเครื่องมือแพทย์มาใช้ในคน ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาใหม่ ที่จะก่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยที่มารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทั้งนี้ความร่วมมือนี้มิได้จำกัดอยู่เฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เท่านั้น ยังจะขยายงานสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และในประเทศไทย ตลอดจนโรงพยาบาลอื่นๆ ในเอเชีย

     นับเป็นก้าวแรกของการขยายงานวิจัยทางการแพทย์อย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลกรงุเทพเชียงใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดงานวิจัยที่นำมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ และได้รับการยอมรับจากสากล โดยใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ทางการแพทย์ยังก่อนให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และในภาคเหนือตอนบนในอนาคต จึงถือเป็นหนึ่งในการส่งเสริมความเป็น “เชียงใหม่เมืองแห่งสุขภาพ” พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

i7itr1.jpg
i7i1dy.jpg
i7iKZD.jpg
i7iZs9.jpg
i7icmJ.jpg