blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้มช. เปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา

มช. เปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา

-

มช. เปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา

     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา แสดงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในล้านนา มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์

     วันนี้ (27 พ.ย.62) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา ภายใต้แนวคิด แอ่วเฮือน เยือนผญา ที่มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ โดยงานจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนา โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มพ่อครู สล่าและผู้นำชุมชนมาจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ประเพณีที่ยังคงสืบสานกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาเที่ยวชม ได้เห็นและสัมผัสเรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านการปฏิบัติและสามารถนำความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

     ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสาธิตวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกินของชาติพันธุ์ในล้านนา การบูรณาการงานวิชาการด้านชาติพันธุ์ล้านนา กาดหมั้ว กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ จากเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และฐานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากสล่าล้านนา

     สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.00 -17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943625 ถึง 6

/////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
27 พฤศจิกายน 2562

i0eCpy.jpg
i0e2j1.jpg
i0e6ND.jpg
i0enU9.jpg
i0errJ.jpg
i0eH0b.jpg
i0eVcf.jpg
i0eXsa.jpg
i0eayq.jpg 

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!