Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman”

เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman”

-

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” ติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการดำเนินงาน

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” ติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

     นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีความชัดเจนในการดำเนินงาน และรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยที่ประชุมมีการทบทวนการดำเนินงานด้านการนำสายไฟฟ้าลงดิน การปรับปรุงผิวทางเดิน การติดตั้งระบบและสายสื่อสารลงดิน การย้ายท่อประปา การติดตั้งกล้อง CCTV และการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจุดจอดรถ เพื่อสรุปผลและหาข้อตกลงร่วมกันว่าจะดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

สธ.เผย 60 จังหวัดคุมโควิด-19 ได้ดี สถานการณ์ดีขึ้น อาจประเมินผ่อนปรนมาตรการได้

กระทรวงสาธารณสุข เผย 60 จังหวัดถือว่าสถานการณ์ดี อาจผ่อนปรนมาตรการได้ รอประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อหลังครบสัปดาห์นี้ ย้ำมาตรการควบคุมโรคประเมินทุกด้าน เพื่อฟื้นตัวอย่างมั่นคง มีคุณภาพ และไม่ช้าเกินไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า...
error: Alert: Content is protected !!