สสส. จับมือ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ชูแนวคิด “งานบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคน ทำได้ทุกเพศ” เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี หวังลดช่องว่างสร้างความเข้าใจที่ดีในครอบครัวและชีวิตคู่

     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ภายใต้แนวคิด “งานบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคน ทำได้ทุกเพศ” เพื่อสร้างกระแสเชิญชวนคุณผู้ชายช่วยทำงานบ้าน ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่แฟนหรือภรรยาอย่างเดียว หวังลดช่องว่างสร้างความเข้าใจที่ดีในครอบครัวและชีวิตคู่ พร้อมทั้งมีการเดินรณรงค์บริเวณป้ายรถเมล์

     โดย น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง สสส. กล่าวว่า สสส. ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เพื่อรณรงค์แก้ปัญหาผลกระทบจากแอลกอฮอล์ ที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว จากงานวิจัยของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงการสาธารณสุข เรื่องการศึกษาผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้าง ผู้ดื่มในประเทศไทยในกลุ่มที่มีเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีภายใต้การดูแล พบว่า ร้อยละ 23 ของเด็กและเยาวชนพักอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีคนดื่มอย่างหนัก จะมีโอกาสได้รับผลกระทบมากขึ้นเป็น 3.3 เท่าของครอบครัวที่ไม่ทีคนดื่มหนัก

ที่มา : สสส.