สั่งห้ามรถจักรยานยนต์ออโตเมติก ขึ้นลงดอยอ่างขาง

     คณะทำงานโครงการหลวงอ่างขาง มีมติห้ามรถจักรยานยนต์ออโตเมตริก ขึ้น-ลง ดอยอ่างขาง ตามเส้นทาง สาย 1249 แม่งอน -ดอยอ่างขาง เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ หลังที่ผ่านมาได้มีรถจักรยานยนต์ออโตเมตริก ฮอนด้า PCX ประสบอุบัติเหตุบนถนนหลวง 1249 แม่งอน-ฝาง กิโลเมตรที่ 16 และเสียชีวิต โดยได้มีการดำเนินการ ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามรถจักรยานยนต์ออโตเมตริก ขึ้น-ลง ดอยอ่างขางแล้ว พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวปฏิบัติตามกฎขอบังคับ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเส้นทางสายสายแม่งอน -ดอยอ่างขาง นั้นก็มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างบ่อยครั้ง สืบเนื่องมาจากเป็นเส้นทางที่ลาดชัน ประกอบกับมักจะมีรถขับสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากเป็นเส้นทางไปท่องเที่ยว ดังนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนจึงควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และตรวจเช็คความพร้อมของสภาพรถให้ดี โดยเฉพาะรถของนักท่องเที่ยว และรถรับส่งสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้

ข้อมูล : สมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่
ภาพ : ไชยปราการนิวส์ : Chaiprakarn News