พักสายตา ชมความน่ารักของเด็กน้อย ทำเสียงสัตว์ได้หลากหลาย

โลกโซเชียลแห่ ความน่ารักของเด็กน้อย ในชนบทของเชียงใหม่ ทำเสียงสัตว์ได้หลากหลาย
น่าจะเป็นเด็กปกากะญอ ในพื้นที่อำเภอทางใต้ของจังหวัดเชียงใหม่
ที่มาจากเฟส JaJa Kawin

animal sounds😽ความเป็นเด็กทำไมน่ารักจัง💗

Posted by JaJa Kawin on Thursday, 21 November 2019