แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง เข้า-ออก กองบิน 41 ในวันที่ 25 พ.ย. และ 27 พ.ย. 62

1835

แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง เข้า-ออก กองบิน 41 ในวันที่ 25 พ.ย. และ 27 พ.ย. 62

     ประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยกองบิน 41 จะมีการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ. ประจำปี 2563 จึงขอให้ผู้ใช้ถนนทุกท่าน หลีกเลี่ยงเส้นทางเข้า – ออก กองบิน 41 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และ 27 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

gpV8Vt.jpg

Facebook Comments