blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ จัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 บนยอดดอยอินทนนท์

เชียงใหม่ จัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 บนยอดดอยอินทนนท์

-

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 บนยอดดอยอินทนนท์ โดยมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

     วันนี้ (23 พ.ย. 62) ที่ บริเวณลานหน้าพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ บนยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ในงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2562 โดยคณะทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมอำจอมทอง และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ที่ได้สร้างประโยชน์สุขนานัปการไว้กับชาวเชียงใหม่

gymXlV.jpg

     การจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ หรือ งานไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ จะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 23 แล้ว โดยปีนี้มีประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวมาร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก

     ภายในงานมีการจัดขบวนแห่พานพุ่มดอกไม้และเครื่องสักการะของคณะทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ และหน่วยงานต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณสถานีควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ (สถานีเรดาร์) เคลื่อนขบวนเข้ามาจนถึงบริเวณลานพิธี ระยะทางกว่า 500 เมตร มีการกล่าวเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงความกตัญญูต่อเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ การฟ้อนรำถวาย การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระเจ้าอินทวิชยานนท์ให้ประชาชนได้รับทราบ

     พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เดิมชื่อ อินทนนท์ เป็นบุตรของพระเจ้ามหาพรหมคำคง และแม่เจ้าคำหล้า ขึ้นครองนครเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2413 เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าเมืองประเทศราชองค์สุดท้าย และเป็นพระราชบิดาในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงครองนครเชียงใหม่จนกระทั่งถึงแก่พิราลัยในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2440 ด้วยโรคชรา รวมระยะเวลา 24 ปี ตลอดระยะเวลาพระองค์ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เมืองเชียงใหม่อย่างมากมาย ทั้งด้านการศึกษา การศาสนา การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ ภายหลังเสด็จพิราลัย พระอัฐิส่วนหนึ่งได้เชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถูปพระอัฐิในกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอก พระอารามหลวง และอีกส่วนหนึ่งอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถูปบนยอดดอยอินทนนท์ อันเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงรักและหวงแหนมากที่สุด และได้นามตามพระนามของพระองค์ด้วย

gymngk.jpg

gymVtN.jpggym8FE.jpg

gymaGQ.jpggymvfS.jpggymJHg.jpggym67l.jpggymr2v.jpggymGqn.jpggymeSW.jpggymmg2.jpggymyC1.jpg

blank

Must Read

 คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS...

 คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS หลอกลวง ระวังตกเป็นเหยื่อ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลัง ครม.มีมติเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่ กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเราชนะ จะได้นำเสนอรายละเอียดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยะจะให้ ครม.พิจารณา...
error: Alert: Content is protected !!