Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ ประชุมหารือเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 30 ธ.ค. 62 - 11...

เชียงใหม่ ประชุมหารือเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 30 ธ.ค. 62 – 11 ม.ค. 63

-

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

gyLE5a.jpg

     ที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าภาพรวมการดำเนินการเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ทั้งการเตรียมสถานที่ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่จัดกิจกรรม แผนผังการจัดงานฤดูหนาวในแต่ละโซน และเตรียมความพร้อมในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเพิ่มรถไฟฟ้าเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาในงานอีกด้วย

     ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงมหรสพ การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านต่างๆ การจัดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด โดยจัดทำสลากกาชาดการกุศลขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือในด้านการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ทั้งนี้จะจัดแถลงข่าวการจัดงาน ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

gyLOVq.jpg
gyLjYz.jpg
gyLli8.jpg
gyLouR.jpg
gyLDM0.jpg
gyLPwu.jpg
gyL2JI.jpg
gyLuhP.jpg
gyL6Et.jpg
gyLnVe.jpg
gyL8Yl.jpg
gyLHRk.jpg
gyLVuv.jpg
gyLXME.jpg
gyLp1N.jpg

Must Read

เตือนระวัง! “ชิคุนกุนยา” ระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

เตือนระวัง! ชิคุนกุนยาระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต...
error: Alert: Content is protected !!