รู้จัก “ศรีนวล บุญลือ” สส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ เป็น สส.ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในประเทศ

blank

รู้จัก “ศรีนวล บุญลือ” สส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ เป็น สส.ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในประเทศ

     จากการเลือกตั้งซ่อมประจำ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โดยการนับคะแนนการเลือก ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ ปรากฎว่า “นางสาวศรีนวล บุญลือ” ผู้สมัครหมายเลข 9 จากพรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง 75,891 คะแนน เป็นคะแนนเสียงมากที่สุดในประเทศ และชนะการเลือกตั้งได้เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 เชียงใหม่

blank

     นางสาวศรีนวล  บุญลือ เกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2506 เป็นชาว อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จบการศึกษา ศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  เคยได้รับตำแหน่งสตรีดีเด่น อ.แม่วาง เป็น ส.อบต.ดีีเด่น ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่, ที่ปรึกษานายกอบจ.เชียงใหม่, เป็น ส.อบจ.เขต 8 เชียงใหม่ นอกจากนี้ เป็นคนผลักดันให้โรงเรียนแม่วินสามัคคี (บำรุงราษฎร์สงเคราห์) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ให้มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ล่าสุดคือได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 8 เชียงใหม่

blank

      โดยล่าสุด ชื่อของ “นางสาวศรีนวล บุญลือ” กลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายค้านได้ทำการเสนอขอนําญัตติ เรื่อง “ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ขึ้นมาพิจารณา ต่อ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ปรากฎว่าพบชื่อของนางสาวศรีนวล ได้โหวตสวนมติพรรคอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ที่นางสาวศรีนวล ได้โหวตสวนมติพรรคไปแล้วครั้งนึง ซึ่งตอนนั้นนางศรีนวล ก็ได้เปิดใจถึงเหตุที่โหวตสวนติพรรค โดยบอกว่าเมื่อทุกคนเรียกร้องประชาธิปไตยกัน จึงต้องสามารถทำงานร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน เราสามารถจะเข้าใครก็ได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ยืนยันว่าตนทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างไม่มีอะไรแอบแฝง ทั้งนี้คงต้องรอนางสาวศรีนวล ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่โหวตสวนมติพรรคต่อไป

blank blank