ประชาสัมพันธ์เปิดใช้การจราจรชั่วคราวแยกหลุยส์-แยกท่ารั้ว เปิดใช้คันทางใหม่และจุดกลับรถชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์เปิดใช้การจราจรชั่วคราวแยกหลุยส์-แยกท่ารั้ว เปิดใช้คันทางใหม่และจุดกลับรถชั่วคราว

     ประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ขอประชาสัมพันธ์ยกเลิกทางเบี่ยงทางแยกต้นเปาพัฒนา และเปิดใช้คันทางใหม่ชั่วคราว

     โดยแบ่งทิศทางการสัญจร ด้านขวาทาง จากทางแยกท่ารั้วไปทางอำเภอสันกำแพง และด้านซ้ายทาง จากทางอำเภอสันกำแพงไปทางแยกท่ารั้ว และเปิดใช้จุดกลับรถชั่วคราว 1 จุด (กลับรถได้ 2 ทิศทาง) จึงขอให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง ลดความเร็วเมื่อผ่านช่วงทางก่อสร้าง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำอย่างเคร่งครัด