ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมหารือ กรณีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เรียกร้องขอให้จัดพื้นที่ขายสินค้าบริเวณลานข่วงประตูท่าแพ

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมหารือ กรณีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เรียกร้องขอให้จัดพื้นที่ขายสินค้าบริเวณลานข่วงประตูท่าแพ และซอยข้างร้านแม็คโดนัลล์ ไนท์บาร์ซา

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือกรณีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เรียกร้องขอให้จัดพื้นที่ขายสินค้าบริเวณลานข่วงประตูท่าแพ และซอยข้างร้านแม็คโดนัลล์ ไนท์บาร์ซา ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบ และการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ และซอยข้างร้านแม็คโดนัลล์ ไนท์บาร์ซา

gJuGbI.jpg

     ทั้งนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ประสานงานกับสถานศึกษา ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เห็นในเหตุและผลอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นสำคัญ และจะนำข้อสรุปที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็น มาประเมินผล และประกอบการพิจารณาการจัดพื้นที่ขายสินค้าบริเวณลานข่วงประตูท่าแพ และซอยข้างร้านแม็คโดนัลล์ ไนท์บาร์ซา ต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

gJuv9Z.jpg
gJuJpP.jpg
gJueNt.jpg
gJumQe.jpg
gJuyrl.jpg
gJuI0k.jpg