พรุ่งนี้ (21 พ.ย. 62) ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

พรุ่งนี้ (21 พ.ย. 62) ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 15 สตางค์ต่อลิตร

     แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 15 สตางค์ต่อลิตร และน้ำมันกลุ่มดีเซลลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00 น.

*ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

gGHij9.png