blank
blank
Home ข่าวทั่วไทย เตือนระวัง "โรคอุจจาระร่วง" ระบาดมากช่วงหน้าหนาว พบภาคเหนือป่วยมากสุด

เตือนระวัง “โรคอุจจาระร่วง” ระบาดมากช่วงหน้าหนาว พบภาคเหนือป่วยมากสุด

-

blank

เตือนระวัง “โรคอุจจาระร่วง” ระบาดมากช่วงหน้าหนาว พบภาคเหนือป่วยมากสุด

     จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 พบผู้ป่วย 925,149 ราย เสียชีวิต 7 ราย ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือภาคเหนือ

     โดยคาดว่าจำนวนผู้้ป่วยโรคอุจจาระร่วงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโรต้าไวรัส เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวจะเจริญเติบโตและทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดีในช่วงฤดูหนาว จึงทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับเชื้อจากการรับประทานอาหารและน้ำ หรือสัมผัสกับของเล่นหรือเครื่องใช้ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนสูงขึ้น

     กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีการปรุงหรือผลิตที่ได้มาตรฐาน ก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งและในกรณีที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ควรระมัดระวังเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้เป็นกรณีพิเศษ ไม่ควรใช้ภาชนะหรือแก้วร่วมกับผู้อื่น หากผู้ใดมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่าสามครั้งต่อวัน ควรดื่มน้ำเกลือแร่หรือสารละลายเหลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่เสียไปทันที หากอาการยังไม่ดีขึ้น รู้สึกอ่อนเพลีย อาเจียนรุนแรง หรือมีอาการขาดน้ำ ควรรีบไปพบแพทย์ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงได้

blank

Must Read

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 5 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 5 โดยมี...