Home ข่าวกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่างต่าง เชียงใหม่ เตรียมจัดมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW 2020 ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

เชียงใหม่ เตรียมจัดมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW 2020 ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

-

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW 2020 ครั้งแรก ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

    นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัดงานมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW 2020 ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบินเชียงใหม่ แอร์สปอร์ต อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดงานมหกรรมการบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

gplch0.jpg

     นายดำรง องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW เป็นการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินทั่วไป หรือเครื่องบินขนาดเล็ก และอากาศยานอื่นๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับกิจกรรมแสดงอากาศยานที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการตื่นตัวด้านธุรกิจการบินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากร และที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังฤดูกาลท่องเที่ยวให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน

    งาน Chaing Mai International AIRSHOW 2020 ทั้ง 3 วัน จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การ Fly in จากสถาบันการบินต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับมาแล้ว 30 ลำ การบินประเภทร่มบิน พาราเพลน Aero Chute การแสดงบอลลูน รวมแล้วกว่า 80 อากาศยาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการบิน และการออกบูธแสดงสินค้า OTOP ของอำเภอสันกำแพง มากกว่า 100 บูธ

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

gplKJR.jpg
gplg5u.jpg
gpliVZ.jpg
gplxSI.jpg
gplQiP.jpggplODk.jpg
gplEwl.jpg
gplbJv.jpg
gpllhE.jpg
gploEN.jpg
gplPYQ.jpg
gplsRS.jpg

Must Read

ย้ำ! พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ช่วยพยุงเศรษฐกิจ ดูแลทุกกลุ่ม เตรียมจ้างงาน-สร้างรายได้ชุมชน

ย้ำ! พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ช่วยพยุงเศรษฐกิจ ดูแลทุกกลุ่ม เตรียมจ้างงาน-สร้างรายได้ชุมชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ย้ำในเวทีปาฐกถาพิเศษ เนื่องในงานครบรอบ 74 ปี นสพ.บางกอกโพสต์ เรื่องการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของโรคโควิด-19 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 1,000,000 ล้านบาท...
error: Alert: Content is protected !!