เชียงใหม่ เตรียมจัดมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW 2020 ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

16370

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW 2020 ครั้งแรก ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

    นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัดงานมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW 2020 ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบินเชียงใหม่ แอร์สปอร์ต อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดงานมหกรรมการบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

gplch0.jpg

     นายดำรง องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดมหกรรม Chiang Mai International AIRSHOW เป็นการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินทั่วไป หรือเครื่องบินขนาดเล็ก และอากาศยานอื่นๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับกิจกรรมแสดงอากาศยานที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการตื่นตัวด้านธุรกิจการบินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากร และที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังฤดูกาลท่องเที่ยวให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน

    งาน Chaing Mai International AIRSHOW 2020 ทั้ง 3 วัน จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การ Fly in จากสถาบันการบินต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับมาแล้ว 30 ลำ การบินประเภทร่มบิน พาราเพลน Aero Chute การแสดงบอลลูน รวมแล้วกว่า 80 อากาศยาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการบิน และการออกบูธแสดงสินค้า OTOP ของอำเภอสันกำแพง มากกว่า 100 บูธ

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

gplKJR.jpg
gplg5u.jpg
gpliVZ.jpg
gplxSI.jpg
gplQiP.jpggplODk.jpg
gplEwl.jpg
gplbJv.jpg
gpllhE.jpg
gploEN.jpg
gplPYQ.jpg
gplsRS.jpg

Facebook Comments