blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกวาดล้างการใช้แรงงานเด็กโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกวาดล้างการใช้แรงงานเด็กโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

-

ตำรวจภูธรภาคจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ระดมกวาดล้างการใช้แรงงานเด็กโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00-24.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.เชียงใหม่ และสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการระดมกวาดล้างจับกุม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตรวจสอบพบเด็กขายพวงมาลัย ดอกไม้ สินค้า จำนวน 14 ราย ดังนี้
1) ชุดสืบสวน กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่
1.1 ตรวจพื้นที่บริเวณผิวจราจร ถนนวงแหวนรอบ 1 พบเด็กหญิงอายุ 8 ปีขายพวงมาลัยพร้อมมารดา อายุ 25 ปี
1.2 ตรวจพื้นที่บริเวณสถานบันเทิง อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ พบเด็กชายอายุ 11 ปี มาขายสินค้าพร้อมผู้ปกครองอายุ 31 ปี

2) สภ.เมืองเชียงใหม่ได้ออกตรวจพื้นที่บริเวณสถานบันเทิงในเขตถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ เด็กชาย อายุ 2 ปี 4 เดือน ขายดอกไม้โดยมีย่าอายุ 52 ปี

3) สภ.ช้างเผือก
3.1 ตรวจพื้นที่บริเวณร้านหมูกระทะ ชุมแพ ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ พบเด็กขายอายุ 6 ปี ขายพวงมาลัยโดยมีมารดา อายุ 35 ปี
3.2 ตรวจพื้นที่บริเวณสถานบันเทิงร้านหัวลำโพง พบเด็กชายอายุ 3 ปี เดินเร่ขายของพร้อมผู้ปกครองอายุ 24 ปี
3.3 ตรวจพื้นที่บริเวณสันติธรรมพลาซ่า เขต อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ พบเด็กชาย อายุ 11 ปี เดินเร่ขายพวงมาลัยพร้อมบิดา อายุ 38 ปี

4) สภ.แม่ปิง
4.1 ตรวจพื้นที่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ พบ เด็กหญิงอายุ 4 ปี เดินเร่ขายพวงมาลัยพร้อมบิดาอายุ 34 ปี
4.2 ตรวจพื้นที่บริเวณหน้าร้านหมูจุ่มใกล้ค่ายกาวิละ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ พบเด็กชายอายุ 10 ปี เดินเร่ขายพวงมาลัยพร้อมบิดา อายุ 26 ปี
4.3 ตรวจพื้นที่บริเวณร้านหมาล่า ตลาดรถไฟ ถนนสมโภช 700 ปี อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่พบเด็กขาย 11 ปีเดิน เร่ขายผลไม้พร้อมบิดา อายุ 44 ปี

5) สภ.ภูพิงค์ฯ ออกตรวจพื้นที่ร้านอาหารบริเวณตลาดนัด พบเด็กชาย อายุ 9 ปี เดินเร่ขายถั่วต้ม พร้อมบิดา อายุ 25 ปี

6) สภ.สันกำแพงตรวจสอบในพื้นที่ อ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่พบเด็กเดินเร่ขายของ 4 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 7 ปี, อายุ 9 ปี เด็กชายอายุ 4ปี, 8 ปี

blank

     ในการนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดทำการสัมภาษณ์และบันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานแล้วพบว่าทุกรายเป็นเด็กในปกครองของบิดา/มารดา/ญาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้อำนาจตาม ม.30(6) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มอบตัวเด็กพร้อมกับแนะนำหรือตักเตือนผู้ปกครองให้ดูแลเลี้ยงดูเด็กในทางที่ถูกต้องต่อไป

     สำหรับการระดมกวาดล้างจับกุมป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กโดยผิดกฎหมายหรือการใช้แรงงานเด็กฯ ในครั้งนี้มีที่มาจากการพบว่าขณะนี้มีการนำเด็กออกมาเร่ขายสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดว่าเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับมุมมองทางด้านสังคมเรื่องธุรกิจจากความเมตตาโดยนำเด็กมาเร่ขายของจนกลายเป็นวัฒนธรรมเลียนแบบมากขึ้น ซึ่งอาจมีขบวนแอบแฝงด้วยการการนำเด็กๆ มาใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการนำเด็กมากระจายปล่อยลงตามจุดต่างๆ ตามแหล่งที่มีนักท่องเที่ยว โดยมีเงื่อนไขต้องขายของให้ได้เท่าไหร่ จึงจะได้รับค่าตอบแทน ค่าอาหารเป็นต้น รวมถึงการขายของบนพื้นผิวจราจรซึ่งอาจก่อเกิดอันตรายได้ รวมทั้งเป็นความผิดทั้งเกี่ยวเนื่องถึง พ.ร.บ.การจราจรทางบก 2522 เรื่อง ห้ามประกอบการค้าบนผิวการจราจรมีโทษ ปรับไม่เกิน 500 บาท พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ. 2535 ปรับไม่เกิน 2 พัน บาท รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ถ้าผู้ปกครองให้เด็กมาทำงานดังกล่าว อยู่ในสถานที่เสี่ยงอันตราย หรือเลี้ยงดูไม่เหมาะสม แสวงประโยชน์จากเด็ก จะมีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน

     แม้การมีความเมตาสงสารเด็กเป็นเรื่องที่ดี แต่บางครั้งเราส่งเสริมในการกระทำผิดโดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเลียนแบบ จนเกิดปัญหาต่อสังคมไม่ควรเพิกเฉยและมองข้ามไป โดยหากพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสที่สถานีตำรวจท้องที่ หรือ แจ้ง 191 ได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบได้เพื่อเป็นการป้องกันการค้าแรงงานเด็กและป้องกันมิให้เกิดปัญหาวนเวียนแบบนี้อีก

ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

blank

Must Read

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 19 มิ.ย.64 รายใหม่ จำนวน 3 ราย‼️

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 19 มิ.ย.64 รายใหม่ จำนวน 3 ราย‼️ 📌19 มิ.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19...
error: Alert: Content is protected !!