ผบช.ภ.5 ดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ปลูกข้าวและพืชผักสวนครัวในบ้าน นำแจกจ่ายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา นำไปประกอบอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ผบช.ภ.5 เป็นผู้นำหน่วยต้นแบบการดำเนินการตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ใช้พื้นที่สวนและพื้นที่นาในบ้านพักส่วนตัว ปลูกข้าวและพืชผักสวนครัว โดยนำผลผลิตที่ได้ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวนำไปประกอบอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

     พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ดำเนินการตามโครงการ”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ที่บ้านส่วนพักส่วนตัว ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนภูรวี ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยปลูกข้าวและพืชผักสวนครัวอาทิเช่น ผักบุ้ง ผักกาดแม้ว ถั่วฝักยาว ถั่วฟู มะเขือเปราะ กระหล่ำปลี กระหล่ำดอก ผักปัง ผักเชียงดา ตะไครั ข่า กล้วย เสาวรส ผักคะน้า โหระพา ใบแมงรัก กระเจี๊ยบ มะละกอ เป็นต้น โดยนำผลผลิตที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัวนำไปประกอบอาหาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพื่อเป็นต้นแบบในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานเอง และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

gpilAQ.jpg
gpij1V.jpg
gpioeS.jpg
gpiAkn.jpg
gpiPOg.jpg
gpisaW.jpg
gpiCz2.jpg
gpiux1.jpg
gpi66y.jpg