Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 63

เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 63

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รับทราบนโยบายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พร้อมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 ผ่านระบบระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย และข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

gpBgW2.jpg

     ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (คณะกรรมการ ศปถ.) โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 หัวข้อการรณรงค์คือ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงการประชาสัมพันธ์ ช่วงการเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ และช่วงควบคุมเข้มข้น โดยใช้ 7 มาตรฐานหลัก คือ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการด้านการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการบริหารจัดการ โดยจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

gpBZnW.jpg
gpBiK1.jpg
gpBRAy.jpg
gpBxeD.jpg
gpBU39.jpg
gpBqOJ.jpg
gpB5ab.jpg
gpBO4f.jpg
gpBbxa.jpg
gpBjnq.jpg

Must Read

เปิดตัวหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท...

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับหอพักรูปแบบใหม่ “The Arpom” (ดิ อาปอม) ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ หรูหรา เสมือนคอนโดฯ ในราคา 4,000 บาท ต่อเดือน  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดย บจก.สถาพรคอนสตรัคชั่น  คุณสถาพร  ชายมินทร์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรคอนสตรัคชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน สถาพรคอนสตรัคชั่น ครบรอบ...
error: Alert: Content is protected !!