Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR เตรียมพบกับ งาน Halal For All ภายใต้งานหอการค้าแฟร์ 2019 (TCC Fair 2019) วันที่ 29...

เตรียมพบกับ งาน Halal For All ภายใต้งานหอการค้าแฟร์ 2019 (TCC Fair 2019) วันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. ณ ศูนย์ประชุมฯ

-

     ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ กรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าว Halal For All ภายใต้งาน TCC Fair 2019 ชูคอนเซป ฮาลาลเพื่อทุกคน

       ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจําจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว งานประชุมและแสดงสินค้า ฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (HALAL FOR ALL) ภายใต้งาน หอการค้าแฟร์ 2019 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ อ.อนันต์ ปัญญาวีร์ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายเรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ได้ร่วมแถลงข่าวภายในงานครั้งนี้

      สำหรับงานประชุมและแสดงสินค้า ฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (HALAL FOR ALL) ภายใต้งาน หอการค้าแฟร์ 2019 ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับ มาตรฐานสินค้าและบริการฮาลาล สร้างความต่อเนื่อง ในการรับรู้เชิงพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการและ บุคคลทั่วไป ในพื้นที่ภาคเหนือให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น สร้างโอกาสและช่องทางการตลาด เพิ่มบทบาทในตลาดฮาลาลให้ธุรกิจสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น

     ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่หลากหลายอาทิ การออกบูทของ ผู้ประกอบการในหลากหลายกลุ่มที่คัดสรรมาตรฐานมากว่า 80 บูธ ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสมุนไพรธรรมชาติ ผัก-ผลไม้แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป สบู่น้ำนมข้าวโอ๊ต สบู่น้ำนมกาแฟ ผลิตภัณฑ์จากอโวคาโด ผลิตภัณฑ์สปา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เครื่องเงิน กระเป๋าทำมือ พรมอาหรับ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับจาก อัญมณีต่างๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
“HARAM MUSEUM” นิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม นำเสนอในธีม Haram & Doubtful Museum แบ่งเป็นโซนย่อย 5 โซน ได้แก่สัตว์ต้องห้ามตามมาตรฐาน, ผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน,วัตถุดิบและสารเคมีที่ต้องสงสัย,วัตถุและสิ่งของอุปโภคบริโภค, อาหารแห่งอนาคต(Future Food) ด้วยเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Interactive เนื้อหาที่เข้าใจง่ายในรูปแบบ Infographic พร้อมเสียงบรรยาย

      กิจกรรม Workshop ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี การเพ้นท์ร่มด้วยลวดลายอาหรับ การทำอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การเพ้นท์กระเป๋าด้วยแผ่นสเตนซิล (Stencils) ” Natural aroma body lotion ” D.I.Y.อะโรมาโลชั่นสูตรธรรมชาติ The Art of Perfume (Workshop ทำน้ำหอม) ตกแต่งสมุดทำมือ เป็นต้น

      กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าฮาลาล และกิจกรรมสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ อาทิหัวข้อ ตะลุยส่งออกเครื่องสำอางสู่ตะวันออกกลาง, มาตรฐานฮาลาลสำหรับธุรกิจบริการการท่องเที่ยว, การเตรียมขอรับรองฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์ฮาลาล, กลยุทธฺธุรกิจไทย พิชิตใจลูกค้าชาวจีน อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว

      ในการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการดำเนินการร่วมกันของทุกฝ่าย กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์-บริการ ของผู้ประกอบการที่นำมาจัดแสดงภายในงานกว่า 80 รายนั้น ได้รับการคัดสรรมาตรฐานในด้านคุณภาพ และมาตรฐานจากทางคณะกรรมการการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้ว รวมทั้งขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จัดแสดงภายในงานที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลด้วย

      สำหรับงานนี้จะดำเนินการขึ้นทั้ง 10 วัน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการสินค้า-บริการฮาลาล ได้แสดงศักยภาพของตนเอง และสร้างช่องทางในการขยายตลาดสินค้าได้มากยิ่งขึ้นจากประมาณการผู้เข้าชมงานที่คาดว่าจะมีกว่า 170,000 คน รวมไปถึงกลุ่มนักธุรกิจจากทั้งส่วนกลางและต่างประเทศ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่ตอบรับเข้าร่วมงาน อันจะเป็นการเพิ่มบทบาทในตลาดฮาลาลเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นด้วย

      ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพอีกแห่งหนึ่งของตลาดฮาลาลของประเทศนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่แล้วการดำเนินกิจกรรม งาน Halal For All ภายใต้งานหอการค้าแฟร์ 2019 (TCC Fair 2019) ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐานของสินค้าและบริการฮาลาล จากกลุ่มนักท่องเที่ยว อีกทั้งช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการภายในพื้นที่เกิดการจ้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น นายศรัณยู มีทองคำปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

       สามารถเยี่ยมชม งาน Halal For All ภายใต้งานหอการค้าแฟร์ 2019 (TCC Fair 2019) ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เฟสบุ๊คแฟนเพจ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สำนักงานเชียงใหม่ หรือ โทร. 053-280-815

ga3512.jpg
ga3qWW.jpg

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2563

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

error: Alert: Content is protected !!