blank
blank
blank
blank
Homeข่าวกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่างต่างกลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ”

กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ”

-

กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ”ณ พิพิธภัณธ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ” ในงานยกขันตั้งไหว้ครูศิลป์ ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณธ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

blank

     โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาในการขอขมาครูบาอาจารย์ และเคารพกราบไหว้บวงสรวงครูบาอาจารย์ที่ประสาทวิชาต่างๆ ให้กับชนรุ่นปัจจุบันได้ซึมซับถึงวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นในบรรยากาศแบบล้านนา และการฟ้อนถวายมืออันวิจิตรตระการ พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน ที่ทำให้มนต์ขลังของงานยกขันตั้งไหว้ครูศิลป์คงควรค่าที่จะสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อเป็นคุรุบูชา จากบรรดาศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ตลอดจนเหล่าภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกคน

g8YKx9.jpg
g8Y1zD.jpg
g8YZ6J.jpg
g8YgWb.jpg
g8YiKf.jpg
g8YRAa.jpg
g8Yxeq.jpg

blank

Must Read

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก 11 มิถุนายน 2564: นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “AIS ยังคงสานต่อภารกิจ AIS...
error: Alert: Content is protected !!