Home ข่าวกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่างต่าง กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ”

กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ”

-

กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ”ณ พิพิธภัณธ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มหน่อศิลป์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูหน่อศิลป์ “อธิกบูชา วันทาคุรุ” ในงานยกขันตั้งไหว้ครูศิลป์ ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณธ์เฮือนโบราณ สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาในการขอขมาครูบาอาจารย์ และเคารพกราบไหว้บวงสรวงครูบาอาจารย์ที่ประสาทวิชาต่างๆ ให้กับชนรุ่นปัจจุบันได้ซึมซับถึงวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นในบรรยากาศแบบล้านนา และการฟ้อนถวายมืออันวิจิตรตระการ พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน ที่ทำให้มนต์ขลังของงานยกขันตั้งไหว้ครูศิลป์คงควรค่าที่จะสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อเป็นคุรุบูชา จากบรรดาศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ตลอดจนเหล่าภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกคน

g8YKx9.jpg
g8Y1zD.jpg
g8YZ6J.jpg
g8YgWb.jpg
g8YiKf.jpg
g8YRAa.jpg
g8Yxeq.jpg

Must Read

เตือนระวัง! “ชิคุนกุนยา” ระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

เตือนระวัง! ชิคุนกุนยาระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต...
error: Alert: Content is protected !!