Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ซึ่งปีนี้พบซากกระทงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ซึ่งปีนี้พบซากกระทงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

-

     จังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังประชาชน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ซึ่งปีนี้พบซากกระทงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

     วันนี้ (14 พ.ย.62) ที่ ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

gukEcQ.jpg

       ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดประเพณียี่เป็งขึ้นระหว่างวันที่ 9 -12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เมื่อสิ้นสุดลงแล้วจะมีเศษซากกระทง และเศษวัสดุอื่นๆ ไหลมาตามลำน้ำปิงเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง และกำจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำทำให้ลำน้ำปิงไหลโดยสะดวกและไม่เกิดการเน่าเสีย ตลอดจนเป็นการรักษาระบบนิเวศของทางน้ำให้เป็นผลดีต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงได้จัดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิงขึ้นในวันนี้

     ในส่วนของเศษซากกระทงในปีนี้ มีจำนวนประมาณ 40-50 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วที่มีกว่า 70 ตัน พบว่าวัสดุที่ใช้ทำกระทงส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากธรรมชาติร้อยละ 95 ที่เหลือเป็นเศษวัสดุประเภทโฟม และอื่นๆ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการกำจัดเศษซากกระทงและขยะมูลฝอยอื่น ประมาณ 2 วัน

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

gukbyn.jpg

guklTg.jpg
gukolW.jpg
gukDv2.jpg
gukPB1.jpg

gukwZI.jpg
guk1sP.jpg
gukKyt.jpg
gukc9e.jpg
gukgjl.jpg
gukivk.jpg
gukxNv.jpg
gukQUE.jpg
gukU8N.jpg
guk50V.jpg

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!