สำนักงานสถิติแห่งชาติเผย สถิติภาวะการทำงานเดือนตุลาคม ป.ตรี ตกงานอื้อ ยอดพุ่งเกือบ 1.5 แสนคน

สำนักงานสถิติแห่งชาติเผย สถิติภาวะการทำงานเดือนตุลาคม ป.ตรี ตกงานอื้อ ยอดพุ่งเกือบ 1.5 แสนคน

     สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยภาวะการทำงานของประชากรในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา  โดยข้อมูลระบุ ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 37.44 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.00 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.55 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 8.65 หมื่นคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 6.0 แสนคน (จาก 37.60 ล้านคน เป็น 37.00 ล้านคน) ผู้ว่างงานลดลง 2.9 หมื่นคน (จาก 3.84 แสนคน เป็น 3.55 แสนคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      อีกจุดสำคัญคือจำนวนผู้ว่างงานในเดือนตุลาคม 2562 พบว่าจากจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมด 3.55 แสนคนนั้น เป็นกลุ่มในระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรี ถึง 1.47 แสนคนด้วยกัน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า จำนวนกว่า 7.3 หมื่นคน

g6Heml.jpg