เริ่มทดลองใช้ระบบไฟสัญญาณจราจร บริเวณสี่แยกดอยยาว

เริ่มทดลองใช้ระบบไฟสัญญาณจราจร บริเวณสี่แยกดอยยาว

     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยหมวดทางหลวงสันกำแพง เริ่มทดลองใช้ระบบไฟสัญญาณจราจร บริเวณสี่แยกดอยยาว บนทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทาง