ชื่นชม นศ.แม่โจ้ พายเรือคายัค เก็บขยะกระทงที่ประตูน้ำป่าแดด

9681

ชื่นชม นศ.แม่โจ้ พายเรือคายัค เก็บขยะกระทงที่ประตูน้ำป่าแดด

    เช้าวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ. และอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และองค์การนักศึกษา จำนวน 50 คน. ซึ่งเป็นนักศึกษาจิตอาสา พร้อมด้วย ทีมงานของ คุณพีระวัตร โค้วตระกลู NG River GUIDES เจ้าของเรือคายัค และทีมงาน ร่วมกันพายเรือคายัค เก็บกระทงที่จะไปมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ที่ประตูน้ำแม่น้ำปิง หลังงานเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่. โดยขยะกระทงเหล่านี้จะส่งมอบให้กับเทศบาลนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักโดยวิธี การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน ทั้งการสืบสานประเพณี ช่วยดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป ซึ่งเป็นอีกภารกิจของแม่โจ้ที่เราจะช่วยดูแลสังคม

g2wwAP.jpg
g2wt1I.jpg
g2w1et.jpg
g2wcOl.jpg
g2wQnN.jpg

Facebook Comments