“บิ๊กตู่” ลอยกระทง ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุข ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง

712

นายกรัฐมนตรีอธิษฐานขอให้คนไทยทุกคนมีความสุข ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง ระหว่างลอยกระทงร่วมกับชาวกาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น.  ณ ท่าเรือขุนแผน  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  พร้อมด้วยรัฐมนตรี อาทิ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมลอยกระทงกับประชาชนชาวกาญจนบุรีในงานประเพณีลอยกระทง  เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยขอขมาพระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาทตามคติความเชื่อของคนไทย ทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยที่รู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

โอกาสนี้  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนได้อธิษฐาน ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุข และขอให้ประเทศไทยมีความสุข ขอให้สิ่งที่เป็นทุกข์โศกโรคภัยของประเทศไทยหมดสิ้นภายในปีนี้  และปีหน้าขอให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยลำดับ

สำหรับกระทงที่นายกรัฐมนตรีใช้ในการลอยกระทงในครั้งนี้ ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเรียบง่าย ย่อยสลายได้  เน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและบริเวณแหล่งน้ำต่างๆ  ด้วย