Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ตั้งโต๊ะแถลงกรณีลานด้านหน้าห้างเมญ่า เตรียมปรับปรุงเป็นลานกิจกรรมสาธารณะ

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ตั้งโต๊ะแถลงกรณีลานด้านหน้าห้างเมญ่า เตรียมปรับปรุงเป็นลานกิจกรรมสาธารณะ

-

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ตั้งโต๊ะแถลงกรณีลานด้านหน้าห้างเมญ่า เตรียมปรับปรุงเป็นลานกิจกรรมสาธารณะ เริ่มรื้อถอนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเมญ่า แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ได้จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กรณีสิ่งปลูกสร้างในเขตทางหลวงหน้าห้างเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์

      โดยนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้แถลงถึงกรณีดังกล่าว พร้อมโชว์แบบแปลนการก่อสร้าง โดยได้มีการกั้นพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปรับปรุงดังกล่าวโดยรอบบริเวณ ซึ่งจะมีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวโดยการลดระดับพื้นที่ของกรมทางหลวงลงมาจากพื้นที่ของเอกชน เพื่อให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนระหว่างพื้นที่ของเอกชนและของกรมทางหลวงและเพื่อความสะดวกต่อการเข้าถึง และจะได้ปรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นลานกิจกรรมสาธารณะบนที่ดินของกรมทางหลวง และก่อสร้างถนนทางคู่ขนานเชื่อมโยงกับทางคู่ขนานเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ประชาชนขับรถเข้าสู่ถนนด้านคู่ขนานได้สะดวกขึ้น โดยยืนยันว่าจะไม่มีการอนุญาตให้มีการขายสินค้าบนพื้นที่นี้โดยเด็ดขาด และจะได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประดับต้นไม้เพิ่มความร่มรื่น เพื่อให้พื้นที่นี้เป็นหนึ่งในลานกิจกรรมสาธารณะที่สวยที่สุดในเชียงใหม่

     นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ยังกล่าวต่อถึงกรณีที่มีหลายคนแจ้งเข้ามาเรื่องการจอดรถของรถบริการต่างๆบริเวณทางโค้งด้านหน้าห้างนั้น โดยเมื่อปรับปรุงเสร็จจะมีการทำเป็นพื้นที่ขาวเหลือง เพื่อให้รับส่งผู้คนได้ชั่วคราวเท่านั้น แต่จะไม่อนุญาตให้จอดแช่โดยเด็ดขาด และจะเริ่มมีการรื้อลานดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอน และจะมีการปรับพื้นที่และจะได้ส่งมอบต่อเพื่อให้บริษัทที่จะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบ เข้ามาดำเนินการต่อไป

ข่าว-ภาพ : ทีมข่าว CM108.COM

Must Read

4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 18 –...

4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 18 – 27 กันยายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน ต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน เสาร์ที่ 19 กันยายน...
error: Alert: Content is protected !!