ปิดทางลอดดอนแก้วขาออกเมือง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ปิดทางลอดดอนแก้วขาออกเมือง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

     ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเวลา 09.30-12.00 น.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการตรวจสอบและเก็บข้อมูลอุปกรณ์วัดค่าฝุ่นภายในทางลอดดอนแก้ว เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ทาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จึงขอดำเนินการปิดการจราจรขณะปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง ได้ปฏิบัติตามกฎ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำอย่างเคร่งครัด

gD8OAJ.jpg