Home ข่าวทั่วไทย รณรงค์ไม่ใช้ "กระทงขนมปัง" ชี้ส่งผลไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้น้ำเน่าเสีย

รณรงค์ไม่ใช้ “กระทงขนมปัง” ชี้ส่งผลไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้น้ำเน่าเสีย

-

รณรงค์ไม่ใช้ “กระทงขนมปัง” ชี้ส่งผลไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้น้ำเน่าเสีย

     ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า กระทงขนมปัง ถ้าใช้ลอยในแหล่งน้ำไม่ว่าจะเปิดหรือปิด ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นแหล่งน้ำปิดแล้วมีบ่อปลา ก็จะสามารถใช้ได้ จะมีประโยชน์ เพราะปลาสามารถกินขนมปังได้ แต่ถ้าเป็นแหล่งน้ำปิดแล้วไม่มีบ่อปลา จะอันตรายต่อสภาพน้ำ เพราะขนมปังจะเกิดการยุ่ย และทำให้น้ำมีค่าบีโอดี หรือค่าสารอินทรีย์สูง ไม่สมควรนำมาลอย

     ดร. อาภา หวังเกียรติ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า สำหรับกระทงขนมปังถึงจะย่อยสลายได้ แต่ก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเน่าได้ เพราะขนมปังเป็นประเภทสิ่งที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสารอินทรีย์ก็คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โดยธรรมชาติหากสารอินทรีย์พวกนี้ลงไปอยู่ในแม่น้ำ มันก็จะมีจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียมากินเป็นอาหาร หากปริมาณของสารพวกนี้ไม่มากนักไม่ถือว่าส่งผลเสียเพราะมันก็จะเปลี่ยนแป้งไปเป็นคาร์บอนไดออกไซต์ หากใช้กระทงขนมปังลอยน้ำในปริมาณมาก ขบวนการนี้ก็จะมีดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ เมื่อใช้ออกซิเจนในน้ำมากไปจะกลายเป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสียได้

Must Read

เศรษฐกิจประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือไม่ ? ตามดู 4 checklist เงื่อนไขของภาวะเงินฝืด

เศรษฐกิจประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือไม่ ? ตามดู 4 checklist เงื่อนไขของภาวะเงินฝืด ช่วงนี้มีหลายคนเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือไม่ ❔ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะติดลบต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ปัจจัยนี้ยังไม่ใช่สัญญาณของภาวะเงินฝืด ตาม checklist เงื่อนไขของภาวะเงินฝืดทั้ง 4 ข้อ ซึ่งกำหนดว่า 1) ราคาสินค้าและบริการโดยรวมปรับลดลงต่อเนื่อง 2) ราคาสินค้าและบริการปรับลดลงกระจายไปเกือบทุกประเภทสินค้า 3) เงินเฟ้อคาดการณ์ลดลงต่ำกว่าเป้าหมายนโยบายการเงิน 4) เศรษฐกิจและการจ้างงานชะลอลงยาวนานแล้วเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับไหน? มีโอกาสเข้าข่ายภาวะเงินฝืดอย่างที่หลายคนกำลังเป็นห่วงอยู่หรือไม่? ลองดูจากในรูปได้เลย Cr....
error: Alert: Content is protected !!