blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ปภ.เชียงใหม่ เตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง มุ่งสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ปภ.เชียงใหม่ เตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง มุ่งสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

-

ปภ.เชียงใหม่ เตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง มุ่งสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

     นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จะจัดให้มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทง โดยมีช่วงระยะเวลาแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยอันเกิดจาก พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุจากการจราจร ทั้งทางบก และทางน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้มีการเข้มงวดในการออกใบอนุญาตจำหน่ายดอกไม้เพลิง ตรวจสอบ ซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือโดยสารให้มีความแข็งแรงปลอดภัย และให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่จัดงานวันลอยกระทง ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ รวมไปถึงจัดชุดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

     ด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ไว้ดังนี้ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดงาน ห้ามจุดประทัดยักษ์ ห้ามจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอใกล้เคียง 5 อำเภอ งดใช้ภาชนะโฟม และทิ้งขยะให้ถูกต้อง ตามประเภทที่ระบุไว้บนถังขยะ พร้อมทั้งขอความร่วมมืองดใช้กระทงที่ทำจากโฟม เนื่องจากย่อยสลายยาก หรือกระทงจากขนมปัง ที่เป็นสาเหตุทำให้น้ำเน่าเสียได้

     ทั้งนี้ เชิญชวนให้ปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย ครอบครัวละ 1 กระทง ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาด โดยการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นตามสถานที่จัดงาน แหล่งน้ำ เพื่อช่วยรักษาความสะอาด ลดการกีดขวางทางน้ำ และช่วยรักษาระบบนิเวศน์ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

gOuw12.jpg
gOutWW.jpg

blank

Must Read

AIS เตือน! ระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาส ใช้ความสับสนช่วงลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆสร้างกลโกงออนไลน์ ภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ “ลวงให้กรอก หลอกให้กด”

AIS เตือน! ระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาส ใช้ความสับสนช่วงลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆสร้างกลโกงออนไลน์ ภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ “ลวงให้กรอก หลอกให้กด” 14 มิถุนายน 2564 : ท่ามกลางความสับสนของข้อมูลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สร้างผลกระทบกับผู้คนในทุกสาขาอาชีพ ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้เรื่องดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการสร้างกลลวงกับประชาชน สร้างความเสียหายจากภัยไซเบอร์ในช่วงนี้มากมาย AIS โดย AIS อุ่นใจCyber คู่คิดดิจิทัล เพื่อคนไทยทุกเจเนอเรชัน ได้เฝ้าระวังและเห็นพฤติกรรมของมิจฉาชีพและกลโกงออนไลน์ จึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเตือนคนไทยระวังภัยไซเบอร์ที่มาในรูปแบบของฟิชชิ่ง (Phishing)...
error: Alert: Content is protected !!