เทศบาลเชียงใหม่ ประกาศหลักเกณฑ์การจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะช่วงเทศกาลยี่เป็ง

1359

เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ช่วงเทศกาลยี่เป็ง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ

     นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า และกำหนดบริเวณพื้นที่ผ่อนผันสำหรับจำหน่ายสินค้าชั่วคราว ในที่สาธารณบริเวณจัดงานประเพณียี่เป็งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

– ให้ผู้ค้ายื่นขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562
– ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
– ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง
– ห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ทุกชนิด รวมทั้งห้ามจำหน่ายโคมควัน โคมไฟ โคมลอยทุกชนิด
– ห้ามผู้ค้าใช้ภาชนะโฟม และพลาสติกในการจำหน่ายอาหารและสินค้าทุกชนิด

     สำหรับใบอนุญาตที่เทศบาลออกให้ชั่วคราวนี้ ไม่สามารถใช้ในบริเวณพื้นที่ที่เทศบาลกำหนดห้ามจำหน่ายสินค้า หากฝ่าฝืนเงื่อนไขข้างต้น จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตและทำการตรวจยึดจับกุมทันที ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ผ่อนผันเป็นการชั่วคราว จำหน่ายสินค้าได้ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ในเวลา 18.00 – 24.00 น. ดังนี้

– พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณถนนเชียงใหม่ -ลำพูน ตั้งแต่สะพานนวรัฐฝั่งตะวันออก ถึงริมปิงซุปเปอร์สโตร์ ทั้งสองฝั่ง
– พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณถนนเจริญราษฎร์ บริเวณท่าศรีโขง ยกเว้นพื้นที่ด้านหลังป้ายแสดงความสำนึกพระมาหากรุณาธิคุณ
– พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณถนนไปรษณีย์ ตั้งแต่หน้าสถานีกาชาดที่ 3 ถึงบ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสองฝั่งถนน
– พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณถนนท่าแพ ตลอดสาย (เส้นทางขบวนกระทงใหญ่)
– พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณท้ายวัง ตั้งแต่สะพานนครพิงค์ฝั่งตะวันตก ถึงแยกราชวงศ์ทั้งสองฝั่งถนน ยกเว้นพื้นที่ที่กันไว้สำหรับนักศึกษาและหน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรม คือ พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณถนนช้างม่อย ตั้งแต่สามแยกถนนไปรษณีย์ ถึงแยกศรีนครพิงค์

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

g5WZjQ.jpg

Facebook Comments