blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เทศบาลเชียงใหม่ ประกาศหลักเกณฑ์การจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะช่วงเทศกาลยี่เป็ง

เทศบาลเชียงใหม่ ประกาศหลักเกณฑ์การจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะช่วงเทศกาลยี่เป็ง

-

เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ช่วงเทศกาลยี่เป็ง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ

     นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า และกำหนดบริเวณพื้นที่ผ่อนผันสำหรับจำหน่ายสินค้าชั่วคราว ในที่สาธารณบริเวณจัดงานประเพณียี่เป็งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

– ให้ผู้ค้ายื่นขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562
– ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
– ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง
– ห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ทุกชนิด รวมทั้งห้ามจำหน่ายโคมควัน โคมไฟ โคมลอยทุกชนิด
– ห้ามผู้ค้าใช้ภาชนะโฟม และพลาสติกในการจำหน่ายอาหารและสินค้าทุกชนิด

     สำหรับใบอนุญาตที่เทศบาลออกให้ชั่วคราวนี้ ไม่สามารถใช้ในบริเวณพื้นที่ที่เทศบาลกำหนดห้ามจำหน่ายสินค้า หากฝ่าฝืนเงื่อนไขข้างต้น จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตและทำการตรวจยึดจับกุมทันที ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ผ่อนผันเป็นการชั่วคราว จำหน่ายสินค้าได้ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 ในเวลา 18.00 – 24.00 น. ดังนี้

– พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณถนนเชียงใหม่ -ลำพูน ตั้งแต่สะพานนวรัฐฝั่งตะวันออก ถึงริมปิงซุปเปอร์สโตร์ ทั้งสองฝั่ง
– พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณถนนเจริญราษฎร์ บริเวณท่าศรีโขง ยกเว้นพื้นที่ด้านหลังป้ายแสดงความสำนึกพระมาหากรุณาธิคุณ
– พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณถนนไปรษณีย์ ตั้งแต่หน้าสถานีกาชาดที่ 3 ถึงบ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสองฝั่งถนน
– พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณถนนท่าแพ ตลอดสาย (เส้นทางขบวนกระทงใหญ่)
– พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณท้ายวัง ตั้งแต่สะพานนครพิงค์ฝั่งตะวันตก ถึงแยกราชวงศ์ทั้งสองฝั่งถนน ยกเว้นพื้นที่ที่กันไว้สำหรับนักศึกษาและหน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรม คือ พื้นที่ฟุตบาท ทางเท้า บริเวณถนนช้างม่อย ตั้งแต่สามแยกถนนไปรษณีย์ ถึงแยกศรีนครพิงค์

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

g5WZjQ.jpg

blank

Must Read

กระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ร้านนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ลงทะเบียนเข้าร่วม...

กระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ร้านนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้" ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  กระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ร้านนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ...
error: Alert: Content is protected !!