ปิดคดีรับน้องโหด! รุ่นพี่แม่โจ้ รับสารภาพทำร้ายร่างกายจริง ตำรวจแจ้งข้อหาและเปรียบเทียบปรับ

5444

ปิดคดีรับน้องโหด! รุ่นพี่แม่โจ้ รับสารภาพทำร้ายร่างกายจริง ตำรวจแจ้งข้อหาและเปรียบเทียบปรับ

     จากกรณีตามที่สื่อต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ข่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ถูกทําร้ายร่างกายจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น

     ล่าสุดในวันนี้(6 พ.ย. 62) ทางมหาวิทยาลัยขอชี้แจงถึงกรณีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำถูกทําร้ายร่างกายและได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีที่ สภ.แม่โจ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รวมกับ สภ.แม่โจ้ ทําการตรวจสอบแล้วพบว่า เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ภายในมหาวิทยาลัย

     จากการสอบสวนข้อเท็จจริง คาดว่าถูกทําร้ายโดยการใช้มือทุบบริเวณเอว จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีระบบการตรวจค้นอาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ สิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องเข้าร่วมประมาณไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ประกอบกับบริเวณการจัดกิจกรรมมีแสงสว่างค่อนข้างน้อย มีความสุมเสี่ยง ทําให้มีรุ่นพี่ที่ขาดจิตสํานึกกระทําการอันไม่สมควร ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการนําผู้กระทําผิดมาเข้ารับสารภาพ ซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ และเปรียบเทียบปรับเป็นจํานวนเงิน 2,000 บาท พร้อมทําการขอขมาผู้ปกครอง รวมทั้งขอโทษนักศึกษาผู้เสียหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เยียวยาตามที่ผู้เสียหายและผู้ปกครองร้องขอเป็นจํานวนเงิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนทั้งหมดตั้งแต่ผู้เสียหายเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมา และได้ดําเนินการด้านโทษวินัยนักศึกษากับผู้กระทําความผิดและผู้นำนักศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรมอีกด้วย

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการพิจารณาปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งทําความเข้าใจกับนักศึกษาในภาพรวมทั้งหมดถึงเหตุความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น และจะควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ฯลฯ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มมาตรการการดูแลนักศึกษาให้เกิดความรัดกุม เข้มงวด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      ส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวอีกสองประเด็นที่มีการเผยแพร่ภาพแชท ที่มีภาพนักศึกษาโดนฟาดด้วยก้านกล้วย และกรณีที่มีนักศึกษาหญิงขาหักนั้น ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ชี้แจงดังนี้

     1.กรณีภาพและบทสนทนาที่มีการกล่าวอ้างถึงนักศึกษาสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสาร การเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตรถูกทําร้ายร่างกายจากการจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษารุ่นพี่ ในภาพปรากฏบุคคลชายที่มีแผ่นหลังมีรอยฟกช้ำ อันระบุว่าเกิดจากการถูกฟาดด้วยก้านกล้วยทุบด้วยไม้หน้าสามห่อผ้านั้น

     ทางมหาวิทยาลัยได้ทําการตรวจสอบแล้วพบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณด้านหลังหอพักเอกชนแห่งหนึ่ง นักศึกษารุ่นพี่จํานวน 9 คน ได้พารุ่นน้องไปทํากิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต อยู่นอกเหนือจากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีการใช้ก้านกล้วยทําร้ายร่างกายจริง แต่ยืนยันว่าไม่มีการทุบตีด้วยไม้หน้าสามห่อผ้าอย่างที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ซึ่งเป็นการกระทําเกิดกว่าเหตุและเป็นความผิดที่มหาวิทยาลัยห้ามโดยเด็ดขาด มีโทษทางวินัยนักศึกษา

     จากกรณีดังกล่าวนักศึกษาพร้อมทั้งผู้ปกครองไม่ประสงค์ที่จะดําเนินคดีความกับผู้กระทําผิด แต่ร้องขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามมาตรการด้านวินัยนักศึกษากับผู้กระทําความผิด โดยการพักการเรียนจํานวน 5 ภาคการศึกษา ในการนี้มหาวิทยาลัยได้เข้าไปเยียวยาจิตใจ พร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้เสียหายและผู้ปกครองแล้ว

     2.กรณีภาพบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่ามีนักศึกษา (น้องบี ประมง) ขาหักจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ทางมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีนักศึกษาที่ชื่อ น้องบี จริง แต่ได้รับบาดเจ็บที่ขา เนื่องจากถูกสุนัขกัด มิได้เกิดจากสาเหตุกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย

gqxNcl.jpg
gqx40e.jpg